اعضای شورا پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی واحدحمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

 
 
ردیف نام – نام خانوادگی مدرک تحصیلی تخصص
1 پرویز ایازی فوق تخصص عفونی کودکان
2 فاطمه صفاری فوق تخصص غدد کودکان
3 شاهرخ مهرپیشه فوق تخصص نوزادان
4 شبنم جلیل القدر تخصص کودکان- فلوشیپ خواب
5 محمد نوبخت فوق تخصص قلب کودکان
6 بنفشه آراد فوق تخصص کلیه کودکان
7 زهره یزدی تخصص طب کار