اهداف و برنامه ها
در حال حاضر این واحد امکان خدمت رسانی در زمینه های ذیل را دارد:
 
    برگزاری کارگاههای علمی مختلف و روش تحقیق جهت توانمند سازی اعضای هیأت علمی
    مشاوره در زمینه جستجو در اینترنت و بانک های اطلاعاتی
    مشاوره در زمینه پروپوزال نویسی
    مشاوره در زمینه اپیدمیولوژی و آمار
    مشاوره در زمینه مقاله نویسی
    آموزش کار با نرم افزارهای آماری از جمله SPSS
    جستجو در منابع اطلاعاتی
   تنظیم مقاله و تهیه ملزومات آن جهت ثبت در مجلات داخلی و خارجی
    Submit مقالات در مجلات داخلی و خارجی
    پیگیری وضعیت مقالات تحت بررسی در مجلات داخلی و خارجی تا پذیرش نهایی
    تهیه ملزومات مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجلات داخلی و خارجی
    Submit چکیده مقالات در کنگره های داخلی و خارجی
    ورود داده های طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد در نرم افزار SPSS 
    تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تحقیقاتی مصوب واحد
    ارائه پیشنهادات و راهنمائی های لازم جهت انتخاب نشریه مناسب داخلی و خارجی
    در اختیار گذاری فضا جهت تشکیل جلسات مرتبط با پژوهش از جمله شورای پژوهشی بیمارستان