پایان نامه92
ردیف عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما وضعیت فایل
 
1
بررسی شیوع هیپوتیروئیدی مادرزادی دراستان قزوین از سال 1385 تا 1391 آرمین اکبری دکترفاطمه صفاری پایان یافته pdf
2 بررسی میزان شیوع اختلالات خواب و عادات خواب و عوامل موثر بر ان در دانش آموزان دبیرستان های شهر قزوین در سال 1391 فاطمه هاشمی دکتر شبنم جلیل القدر پایان یافته pdf
3 بررسی شیوع هایپرلیپیدمی در کودکان و نوجوانان چاق 16-6 سال مراجعه کننده به کلینیک غدد قزوین طی سال های 91-1390 فاطمه کریمی دکتر فاطمه صفاری پایان یافته pdf
4 بررسی انواع علایم بالینی در بیماران مبتلا به سندرم آپنه –هایپوپنه انسدادی خواب منیره السادات شهر آئینی دکتر شبنم جلیل القدر پایان یافته pdf
5 بررسی شیوع اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین در کودکان و نوجوانان چاق 16-6 سال مراجعه کننده به کلینیک غدد اطفال قزوین طی سال های 91-1390 محمود وندائی دکتر فاطمه صفاری پایان یافته pdf
6 مقایسه شاخصهای آنتروپومتریک (تن سنجی )نوزادان ایرانی و افغانی در مرکز بهداشتی درمانی اقبالیه محمد رضا ملکی دکتر سعید آصف زاده پایان یافته pdf