پایان نامه 93
ردیف عنوان پایان نامه دانشجو استاد راهنما وضعیت فایل
1 بررسی وضعیت مدت زمان خواب و پارامترهای سندرم متابولیک در افراد 10 تا 18 ساله منطقه مینودرمیزان شیوع اختلالات خواب و عادات خواب و عوامل موثر بر ان در دانش آموزان دبیرستان های شهر قزوین در سال 1391 مهرداد امیری دکتر شبنم جلیل القدر پایان یافته pdf
2 مقایسه اثر دو نوع عسل ایرانی و شربت دیفن هیدرامین بر سرفه شبانه و کیفیت خواب کودکان مبتلا به سرفه و والدین آنها مهدیه یوسف زنجانی دکتر پرویز ایازی پایان یافته pdf
3 نقش اسکن DMSA در تشخیص عفونت­های کلیوی با کشت منفی ادرار محبوبه شورورزی دکتر پرویز ایازی پایان یافته pdf
4 ارزیابی بیماری های تنفسی در خواب کودکان چاق با و بدون سندرم متابولیک ارجاع شده به بیمارستان قدس 92- 1391 فرخنده بابایی دکتر شبنم جلیل القدر پایان یافته pdf
5 پیشگویی خطر قلبی عروقی فرامینگهام و سندرم متابولیک با استفاده از روشهای مختلف جایگزین اندازه گیری ‌مقاومت به انسولین ندا اسماعیل زاده ها دکتر امیر ضیایی پایان یافته pdf
6 بررسی تأثیر هورمون رشد انسانی بر روی سرعت رشد کودکان کوتاه قد، با سابقه ی وزن کم هنگام تولد هدی حسنی دکتر فاطمه صفاری پایان یافته pdf
7 تعیین ساختار کمی و کیفی خواب در کودکان چاق مراجعه کننده به بیمارستان قدس شهر قزوین سال 1391 رویا قزوینه دکتر شبنم جلیل القدر پایان یافته pdf
8 تاثیر درمان با ملاتونین بر کودکان دبستانی با مشکل در شروع و حفظ خواب ساسان روزمهر دکتر شبنم جلیل القدر در حال انجام pdf
9 بررسی شیوع سندرم پاهای بی قرار و ویژگی های آن در کودکان و نوجوانان زیر 18 سال مبتلا به تالاسمی ماژور و مقایسه با گروه کنترل لیلا مهدی زاده دکتر شبنم جلیل القدر در حال انجام pdf
10 مقایسه تاثیر ایپو پروفن خوراکی با استامینوفن خوراکی در بسته شدن مجرای سرخرگی باز مانده (PDA) در نوزادان بیمارستان کوثر قزوین طاهره جنگجو پیربازاری دکتر مرتضی حبیبی در حال انجام pdf
11 ارتباط WBC, ESR,CRP  و نوتروفیل بند ناف نوزادان با سپسیس در هفت روز اول زندگی نوزادان متولد شده در بیمارستان کوثر قزوین الهه مرادزاده دکتر مرتضی حبیبی در حال انجام pdf
12 تاثیر فنو باربیتال در دوزهای متفاوت بر مدت بستری نوزادان ایکتریک غیر همولیتیک تحت فتو تراپی نفیسه عطایی دکتر منوچهر مهرام در حال انجام pdf