طرح 93
 

ردیف

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری اصلی

وضعیت

فایل

1

بررسی حساسیت و اختصاصیتAnti-RA33  تست در تشخیص آرتریت روماتوئید زودرس

دکتر مهین لشکری

دکتر اکرم نوری 

پایان یافته

pdf

2

بررسی شیوع سندرم متابولیک در گروه سنی 10 تا 18 ساله تحت پوشش مرکز تحقیقات جمعیت مینودر قزوین

دکتر شبنم جلیل القدر، دکتر مریم جوادی، مهندس امیر جوادی، دکتر محمدحسین خوئینی

پایان یافته

pdf

3

بررسی اپیدمیولوژیک کمبود ویتامین D و عوامل مرتبط با آن در افراد 10 تا 18 ساله منطقه مینودر قزوین

دکتر لاله قانعی ، دکتر شبنم جلیل القدر

پایان یافته

pdf