بانک های اطلاعاتی پژوهشی
به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته اين مرکز با ناشر EBSCO، دسترسی آزمایشی (Trial) آن دانشکده/دانشگاه علوم پزشکی کشور به مجموعه مجلات دندانپزشکی ناشر مذکور از طريق آدرس http://search.ebscohost.com به مدت سه ماه فراهم شده است. ناشر EBSCO، ارائه‌کننده دسترسی به متن کامل مقالات بيش از 290 عنوان مجله معتیر در موضوعات دندانپزشکی و علوم وابسته در مجموعه Dentistry & Oral Sciences Source است

*دسترسی به بانک اطلاعاتی  up to dateبرقرار می باشد.
  
بنابر اعلام معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت... دسترسی به پایگاه بانک اطلاعاتی
 Ulrich که  دربرگیرنده اطلاعات بیش از 300،000 عنوان نشریه ادواری، مجلات علمی، پژوهشی و نیز روزنامه‌های جهان است در آدرس http://ulrichsweb.serialssolutions.comبرقرار گردیده است. اطلاعات پایگاه مذکور شامل عنوان مجله، ISSN، موضوع مجله، آدرس اینترنتی و پستی مجله، وضعیت و تناوب انتشار، کشور محل انتشار، قیمت و بانک‌های اطلاعاتی نمایه‌کننده مجله مربوطه است

.
 منابع الکترونیکی فارسی (Full text)
کتابخانه دیجیتال پزشکی ایران
بانک جامع مقالات پزشکی
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی
بانک اطلاعات نشریات کشور

 اطلاعات  کتابشناختی و لینک دسترسی به متن کامل
کتابخانه الکترونیک دانشگاه

 اطلاعات معتبر چند رسانه ای
بانک جامع فیلم سلامت
بانک جامع پزشکی و دارویی ایران

 منابع الکترونیکی انگلیسی (Full text)
clinicalkey
sciencedirect
proquest  
onlinelibrary.wiley  
Ovid
Google Scholar
 ISI
Scoupus
Pubmed
The cochrane library
SAGE journals
BMJ journals