اخبار

صورت جلسه شورای پژوهشی واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس مورخ 98/08/29

صورت جلسه شورای پژوهشی مرکز آموزشی درمانی قدس قزوین

واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی قدس

مورخ 25/9/98

- در این جلسه 4 پروپوزال پایان نامه دوره پزشکی عمومی با عناوین زیر مطرح شد. این پروپوزال  ها پس از بررسی، طرح نظرات داوران گرامی هر پروپوزال و استماع سخنان استاد راهنما تصویب شد.

1- ارزیابی وضعیت اپیدمیولوژیک تغذیه تکمیلی و شیر مادر در کودکان بین 6 ماه تا 2 سال استان قزوین سال 1398

  دانشجو: نوید براری پاکدهی                              شماره تماس: 09193827075

  استاد راهنما:دکتر سونیا اویسی                           استاد مشاور:............

2- بررسی وضعیت اپیدمیو لوژیکی تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیرخواران زیر 6 ماه استان قزوین سال 1398

دانشجو: علی زهرایی صالحی                         شماره تماس: 09120673205

استاد راهنما:دکتر سونیا اویسی                           استاد مشاور: دکتر خاطره خامنه پور

3- بررسی تاثیر  سطح سرمی ویتامین D بر شدت پنومونی در اطفال بستری به بیمارستان قدس قزوین در سال 1399

دانشجو: پریا شمس                                     شماره تماس: 09128154158

استاد راهنما: دکتر مهدی علیزاده                     استاد مشاور: دکتر منیر سادات میرزاده

4- بررس شیوع بلع جسم خارجی و عوارض آن در کودکان مراجعه کننده  به  بیمارستان قدس طی سالهای 99-95

دانشجو:علی عبدی                                    شماره تماس: 09196246568

استاد راهنما: دکتر ریتا باقریان                      مشاور: زهرا سادات محمدی

اعضای حاضر

 

دکتر سونیا اویسی

دکتر شبنم جلیل القدر

دکتر ریتا باقریان

دکتر بنفشه آراد

دکتر فاطمه صفاری

دکتر پوران دخت غلامی پور

دکتر مهدی علیزاده