اطلاعیه
رویداد کارآفرینی همنت

در راستای حمایت از برنامه های توانمندسازی و برگزاری رویدادهای فناوری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری بنیاد ملی نخبگان درصدد است رویداد کارآفرینی با عنوان "همنت" و با تمرکز بر حوزه سالمندی در تاریخ 28 تا 30 بهمن ماه 1396 برگزار نماید.
 

پوستر