اخبار آرشیوی
مجله علمی پژوهشی مدیریت و انفورماتیک سلامت

مجله علمی پژوهشی مدیریت و انفورماتیک سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه های زیر آماده دریافت مقالات اساتید ارجمند و دانشجویان گرامی می باشد: (Journal of Health Management and Informatics)

 • Health Care Management
 • Health Policy
 • Clinical Governance
 • Patient Safety
 • Quality Management
 • Accreditation
 • Health Information Management
 • Medical Informatics
 • Health Information Technology (HIT)
 • Bio Informatics
 • Clinical Decision Support Systems
 • E-Health
 • Electronic Health Record (HER)
 • Export System
 • Artificial Intelligence in Medicine

علاقمندان جهت مشاهده مجله می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند:

http://jhmi.sums.ac.ir