• ساعت : ۵:۷:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۵۱۳
رونمایی از نسخه انگلیسی سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت

جهت مشاهده ی نسخه ی انگلیسی سامانه ی علم سنجی اعضای هیات علمی بر روی آدرس کلیک کنید. https://isid.research.ac.ir/en

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V6.0.9.0