نام و نام خانوادگي معاون پژوهشي دانشگاه

دکتر سیدمهدی میرهاشمی
 

33337006-028

1-1-اطلاعات بيمارستان

نام و نام خانوادگي رئيس بيمارستان

دکتر مهدی علیزاده

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس بيمارستان

فوق تخصص ریه اطفال

عناوين رشته های تخصصی بيمارستان

کودکان

گوش و حلق و بینی

عناوين رشته های فوق تخصصی بيمارستان

غدد، خون، قلب، کلیه، عفونی کودکان

نوزادان

جراحی اطفال

خواب کودکان

عناوين رشته های دستياری

کودکان، فلوشیپ خواب کودکان

عناوين مراكز تحقيقاتي بيمارستان

مرکز تحقیقات رشد کودکان

تعداد اعضا هيات علمي شاغل در بيمارستان

مرکز تحقیقات رشد کودکان   

فوق تخصص/ فلوشيپ بالينی

17

تخصص بالينی

3

PhD

...

سایر مشاغل

...

1-2-اطلاعات واحدتوسعه تحقیقات بالینی

نام و نام خانوادگي رئيس واحد

دکتر محمد غفاری چراتی

آخرين مدرک تحصیلی و درجه علمی رئيس واحد

فوق تخصص عفونی اطفال

نام و نام خانوادگي کارشناس مسئول واحد

دکتر سمیرا دودانگه / خانم آمنه دلاوری/ خانم زهراسادات محمدی

شماره تلفن مستقيم  واحد

33328709 - 028

آدرس پست الكترونيكي واحد يا رئيس واحد

Cgd_rc@yahoo.com

سال تصويب راه‌اندازي واحد از طرف معاونت تحقيقات  وفناوري وزارت بهداشت

1385

 

 

 

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0