نام

تخصص

مرتبه

جناب آقای دکتر سعید طرلان

جراحی کودکان

استادیار

جناب آقای دکتر ابوالفضل قبادی

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

استادیار

جناب آقای دکتر فرشید صفدریان

گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن

استادیار

جناب آقای دکتر سیدمهدی میرهاشمی

دکترای تخصصی (PhD) / بیوشیمی بالینی

استاد

جناب آقای دکتر فرشاد فروغی مقدم

دکترای تخصصی (PhD) / ایمنی شناسی پزشکی

استادیار

جناب آقای دکتر پرویز ایازی

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های عفونی کودکان

استاد

سرکار خانم دکتر آمنه باریکانی

دکترای تخصصی پزشکی / پزشکی اجتماعی

دانشیار

سرکار خانم دکتر بنفشه آراد

دکترای فوق تخصصی بالینی / بیماری‌های کلیه (کودکان)

استادیار

سرکار خانم دکتر زهرا پیرزاده

دکترای فوق تخصصی بالینی / مغز و اعصاب کودکان

استادیار

سرکار خانم دکتر فاطمه صفاری

دکترای فوق تخصصی بالینی / غدد درون ریز و متابولیسم)

دانشیار

سرکار خانم دکتر مریم جوادی

دکترای تخصصی (PhD) / علوم تغذیه

استاد

سرکار خانم دکتر شبنم جلیل القدر

دکترای تخصصی پزشکی / کودکان

استاد


گروه دورانV6.0.9.0